245358868_orig
ORCID_iD
ORCID  
983961564_orig
2023
QQ截图20230818124105

Monocular Depth Estimation for Glass Walls with Context: A New Dataset and Method

Yuan Liang, Bailin Deng, Wenxi Liu, Jing Qin, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023
[PDF] [Dataset & Code]
mm3
mm

NPF-200: A Multi-Modal Eye Fixation Dataset and Method for Non-Photorealistic Videos

Ziyu Yang, Sucheng Ren, Zongwei Wu, Nanxuan Zhao, Junle Wang, Jing Qin, and Shengfeng He
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2023.
mm2
mm

DAOT: Domain-Agnostically Aligned Optimal Transport for Domain-Adaptive Crowd Counting

Huilin Zhu, Jingling Yuan, Xian Zhong, Zhengwei Yang, Zheng Wang, and Shengfeng He
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2023.
[PDF] [Code]
mm1
mm

Disentangling Multi-view Representations Beyond Inductive Bias

Guanzhou Ke, Yang Yu, Guoqing Chao, Xiao-Li Wang, Chenyang Xu, and Shengfeng He
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2023.
[PDF] [Code]
dif3d
LogoICCV23V04

Diffuse3D: Wide-Angle 3D Photography via Bilateral Diffusion

Yutao Jiang, Yang Zhou, Yuan Liang , Wenxi Liu, Jianbo Jiao, Yuhui Quan, and Shengfeng He
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
[PDF] [Supp] [Demo] [Code]
3
LogoICCV23V04

CIRI: Curricular Inactivation for Residue-aware One-shot Video Inpainting

Weiying Zheng, Cheng Xu, Xuemiao Xu, Wenxi Liu, and Shengfeng He
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
[PDF] [Supp] [Demo] [Code]
rigid
LogoICCV23V04

RIGID: Recurrent GAN Inversion and Editing of Real Face Videos

Yangyang Xu, Shengfeng He, Kwan-Yee Wong, and Ping Luo
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
[PDF[Demo] [Code]
de
LogoICCV23V04

Deep Video Demoiréing via Compact Invertible Dyadic Decomposition

Yuhui Quan, Haoran Huang, Shengfeng He, and Ruotao Xu
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20230407113735
DDD_CVPR-2023

Where is My Spot? Few-shot Image Generation via Latent Subspace Optimization

Chenxi Zheng, Bangzhen Liu, Huaidong Zhang, Xuemiao Xu, and Shengfeng He
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20230407114205
DDD_CVPR-2023

Towards a Smaller Student: Capacity Dynamic Distillation for Efficient Image Retrieval

Yi Xie, Huaidong Zhang, Xuemiao Xu, Jianqing Zhu, and Shengfeng He
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20230407114413
DDD_CVPR-2023

Curricular Contrastive Regularization for Physics-aware Single Image Dehazing

Yu Zheng, Jiahui Zhan, Shengfeng He, Junyu Dong, and Yong Du
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2023.
[PDF] [Supp] [Code]

SCANet: Self-Paced Semi-Curricular Attention Network for Non-Homogeneous Image Dehazing

Yu Guo, Yuan Gao, Ryan Wen Liu, Yuxu Lu, Jingxiang Qu, Shengfeng He, and Wenqi Ren
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition NTIRE Workshop (CVPRW), 2023
[PDF] [Code]
QQ截图20221119232605
AAAI-23-Website-Banner_2560x593

Layout Generation as Intermediate Action Sequence Prediction

Huiting Yang, Danqing Huang, Chin-Yew Lin, and Shengfeng He
Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023
(Oral Presentation)
[PDF] [Code]
QQ截图20230214102434

Parsing-Conditioned Anime Translation: A New Dataset and Method

Zhansheng Li, Yangyang Xu, Nanxuan Zhao, Yang Zhou, Yongtuo Liu, Dahua Lin, and Shengfeng He
ACM Transactions on Graphics (Presented at SIGGRAPH 2023), 2023
QQ截图20221219121215

Reducing Spatial Labeling Redundancy for Active Semi-supervised Crowd Counting

Yongtuo Liu, Sucheng Ren, Liangyu Chai, Hanjie Wu, Dan Xu, Jing Qin, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023
[PDF] [Code]
QQ截图20230417201547

Single-View View Synthesis with Self-Rectified Pseudo-Stereo

Yang Zhou, Hanjie Wu, Wenxi Liu, Zheng Xiong, Jing Qin, and Shengfeng He
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2023
[PDF] [Code] [Demo]
QQ截图20221129154842

Appearance-preserved Portrait-to-anime Translation via Proxy-guided Domain Adaptation

Wenpeng Xiao, Cheng Xu, Jiajie Mai, Xuemiao Xu, Yue Li, Chengze Li, Xueting Liu, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 2023
[PDF] [Code]
pg22

Reference-based Screentone Transfer via Pattern Correspondence and Regularization

Zhansheng Li, Nanxuan Zhao, Zongwei Wu, Yihua Dai, Junle Wang, Yanqing Jing, and Shengfeng He
Computer Graphics Forum (CGF), 2023
[PDF] [Code]
snapshot

Anchor-regularized GAN Priors

Yang Zhou, Huiting Yang, Zhansheng Li, Liangyu Chai, Qiang Wen, Panan Wu, Zixun Sun,
 and Shengfeng He
Computational Visual Media (CVMJ), 2023
[PDF] [Code]

Contextual-assisted Scratched Photo Restoration

Weiwei Cai, Huaidong Zhang, Xuemiao Xu, Shengfeng He, Kun Zhang, and Jing Qin
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 2023
[PDF]

Edge Distraction-aware Salient Object Detection

Sucheng Ren, Wenxi Liu, Jianbo Jiao, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Multimedia, 2023
[PDF]

DSDNet: Toward Single Image Deraining with Self-paced Curricular Dual Stimulations

Yong Du, Junjie Deng, Yulong Zheng, Junyu Dong, and, and Shengfeng He
Computer Vision and Image Understanding (CVIU), 2023
[PDF]

Learning Invariant and Uniformly Distributed Feature Space for Multi-view Generation

Yuqin Lu, Jiangzhong Cao, Shengfeng He, Jiangtao Guo, Qiliang Zhou, and Qingyun Dai
Information Fusion, 2023
[PDF]

Glance to Count: Learning to Rank with Anchors for Weakly-supervised Crowd Counting

Zheng Xiong, Liangyu Chai, Wenxi Liu, Yongtuo Liu, Sucheng Ren, and Shengfeng He

IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2024

Fine-grained Domain Adaptive Crowd Counting via Point-derived Segmentation

Yongtuo Liu, Dan Xu, Sucheng Ren, Hanjie Wu, Hongmin Cai, and Shengfeng He
IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2023 (Oral Presentation)
[PDF]

Surgical Activity Triplet Recognition via Triplet Disentanglement

Yiliang Chen, Shengfeng He, Yueming Jin, and Jing Qin
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI), 2023
[PDF]
2022
representative
sa2022-logo-black-banner

Make Your Own Sprites: Aliasing-Aware and Cell-Controllable Pixelization

Zongwei Wu, Liangyu Chai, Nanxuan Zhao, Bailin Deng, Yongtuo Liu, Qiang Wen, Junle Wang, and Shengfeng He
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia 2022 issue), 2022
eccv22
ECCV-logo3

Editing Out-of-domain GAN Inversion via Differential Activations

Haorui Song, Yong Du, Tianyi Xiang, Junyu Dong, Jing Qin, and Shengfeng He
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022
QQ截图20220329225014
cvpr

Faithful Extreme Rescaling via Generative Prior Reciprocated Invertible Representations

Zhixuan Zhong, Liangyu Chai, Yang Zhou, Bailin Deng, Jia Pan, and Shengfeng He
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
(Oral Presentation)
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20220329230211
cvpr

Shunted Self-Attention via Multi-Scale Token Aggregation

Sucheng Ren, Daquan Zhou, Shengfeng He, Jiashi Feng, and Xinchao Wang
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
(Oral Presentation)
[PDF] [Code]
QQ截图20220329225208
cvpr

High-resolution Face Swapping via Latent Semantics Disentanglement

Yangyang Xu, Bailin Deng, Junle Wang, Yanqing Jing, Jia Pan, and Shengfeng He
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20220329225625
cvpr

Co-advise: Cross Inductive Bias Distillation

Sucheng Ren, Zhengqi Gao, Tianyu Hua, Zihui Xue, Yonglong Tian, Shengfeng He, and Hang Zhao
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
[PDF] [Code]
QQ截图20220329230010
cvpr

A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning

Sucheng Ren, Huiyu Wang, Zhengqi Gao, Shengfeng He, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
[PDF] [Code]
tip22

Self-supervised Matting-specific Portrait Enhancement and Generation

Yangyang Xu, Zeyang Zhou, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2022
[PDF] [Code] [Demo]
tip2022

Pro-PULSE: Learning Progressive Encoders of Latent Semantics in GANs for Photo Upsampling

Yang Zhou, Yangyang Xu, Yong Du, Qiang Wen, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 2022
[PDF] [Code]

Fully Deformable Network for Multi-view Face Image Synthesis

Cheng Xu, Keke Li, Xuandi Luo, Xuemiao Xu, Shengfeng He, and Kun Zhang
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2022
[PDF]

Pose and Attribute Consistent Person Image Synthesis

Cheng Xu, Zejun Chen, Jiajie Mai, Xuemiao Xu, and Shengfeng He
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), 2022
[PDF]

SeqSeg: A sequential method to achieve nasopharyngeal carcinoma segmentation free from background dominance

Guihua Tao, Haojiang Li, Jiabin Huang, Chu Han, Jiazhou Chen, Guangying Ruan, Wenjie Huang, Yu Hu, Tingting Dan, Bin Zhang, Shengfeng He, Lizhi Liu, and Hongmin Cai
Medical Image Analysis, 2022

Background Matting via Recursive Excitation

Junjie Deng, Yangyang Xu, Zeyang Zhou, and Shengfeng He
IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME) (Oral Presentation), 2022
[PDF] [Code]

Efficient Exploration in Crowds by Coupling Navigation Controller and Exploration Planner

Zhuoqi Zheng, Shengfeng He, and Jia Pan
IEEE Robotics and Automation Letters, 2022
2021
QQ截图20210807153919
ICCV logo_Homepage_sm

From Continuity to Editability: Inverting GANs with Consecutive Images

Yangyang Xu, Yong Du, Wenpeng Xiao, Xuemiao Xu, and Shengfeng He
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20210807154645
ICCV logo_Homepage_sm

From Contexts to Locality: Ultra-high Resolution Image Segmentation via Locality-aware Contextual Correlation

Qi Li, Weixiang Yang, Wenxi Liu, Yuanlong Yu, and Shengfeng He
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20210304100413
unnamed

Discovering Interpretable Latent Space Directions of GANs Beyond Binary Attributes

Huiting Yang, Liangyu Chai, Qiang Wen, Shuang Zhao, Zixun Sun, and Shengfeng He
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
[PDF] [Supp] [Video] [Code]
QQ截图20210304101116
unnamed

Spatially-invariant Style-codes Controlled Makeup Transfer

Han Deng, Chu Han, Hongmin Cai, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
[PDF[Video] [Code
QQ截图20210304101711
unnamed

Delving Deep into Many-to-many Attention for Few-shot Video Object Segmentation

Haoxin Chen, Hanjie Wu, Nanxuan Zhao, Sucheng Ren, and Shengfeng He
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20210304102003
unnamed

Reciprocal Transformations for Unsupervised Video Object Segmentation

Sucheng Ren, Wenxi LiuYongtuo Liu, Haoxin Chen, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20210304102140
unnamed

Learning from the Master: Distilling Cross-modal Advanced Knowledge for Lip Reading

Sucheng Ren, Yong Du, Jianming Lv, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
[PDF]
图片1
unnamed

Projecting Your View Attentively: Monocular Road Scene Layout Estimation via Cross-view Transformation

Weixiang Yang, Qi Li, Wenxi Liu, Yuanlong Yu, Yuexin Ma, Shengfeng He, and Jia Pan
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
[PDF] [Supp] [Code]
QQ截图20210807155104
acmmm2021_logo.1f9d3343

Differentiated Learning for Multi-Modal Domain Adaptation

Jianming Lv, Kaijie Liu, and Shengfeng He
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2021
(Oral)
QQ截图20210304103111

Self-supervised Video Representation Learning by Uncovering Spatio-temporal Statistics

Jiangliu Wang, Jianbo Jiao, Linchao Bao, Shengfeng He, Yunhui Liu, and Wei Liu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)
[PDF] [Code]
QQ截图20210610093449

Multi-view Face Synthesis via Progressive Face Flow

Yangyang Xu, Xuemiao XuJianbo Jiao, Keke Li, Cheng Xu, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF]

Mask-Guided Deformation Adaptive Network for Human Parsing

Aihua Mao, Yuan Liang, Jianbo Jiao, Yongtuo Liu, and Shengfeng He
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)

Invertible Grayscale with Sparsity Enforcing Priors

Yong Du, Yangyang Xu, Taizhong Ye, Qiang Wen, Chufeng Xiao, Junyu Dong, Guoqiang Han, and Shengfeng He

ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)

Learning Transferable Perturbations for Image Captioning

Hanjie Wu, Yongtuo Liu, Hongmin Cai, and Shengfeng He

ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)

Holistically-Associated Transductive Zero-shot Learning

Yangyang Xu, Xuemiao Xu, Guoqiang Han, and Shengfeng He

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems (TCDS)

Deep Multi-view Clustering via Iteratively Self-supervised Universal and Specific Space Learning

Qinjian Huang, Yue Zhang, Shengfeng He, Bin Zhang, Tingting Dan, Hong Peng, and Hongmin Cai

IEEE Transactions on Cybernetics (TCYB)

Fast Scene Labeling via Structural Inference

Huaidong Zhang, Chu Han, Xiaodan Zhang, Yong Du, Xuemiao Xu, Guoqiang Han, Jing Qin, and Shengfeng He

Neurocomputing

Weakly Supervised Segmentation via Instance-aware Propagation

Xin Huang, Qianshu Zhu, Yongtuo Liu, and Shengfeng He

Neurocomputing

2020
eccv2020
eccv-online-logo_A

TENet: Triple Excitation Network for Video Salient Object Detection

Sucheng Ren, Chu Han, Xin YangGuoqiang Han, and Shengfeng He
European Conference on Computer Vision (ECCV), Glasgow, 2020
(Spotlight Oral, Acceptance Rate 5.0%)
[PDF] [Code]
cvpr2020
CVPR_Logo_Horz2_web

Context-aware and Scale-insensitive Temporal Repetition Counting

Huaidong Zhang, Xuemiao Xu, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seatle, 2020
[PDF] [Code]
cvpr2020B
CVPR_Logo_Horz2_web

Don’t Hit Me! Glass Detection in Real-world Scenes

Haiyang Mei, Xin Yang, Yang Wang, Yuanyuan Liu, Shengfeng He, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei, and Rynson W.H. Lau
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seatle, 2020
qq-20191203085334_orig
348444506_orig

GDFace: Gated Deformation for Multi-view Face Image Synthesis

Xuemiao Xu, Keke Li, Cheng Xu, and Shengfeng He
Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), New York, 2020
[PDF]
pg2020

Two-stage Photograph Cartoonization via Line Tracing

Simin Li, Qiang Wen, Shuang Zhao, Zixun Sun, Guoqiang Han, and Shengfeng He
Computer Graphics Forum (Pacific Graphics 2020 issue), Wellington, 2020

Coherence and Identity Learning for Arbitrary-length Face Video Generation

Shuquan Ye, Chu Han, Jiaying Lin, Guoqiang Han, and, Shengfeng He
International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Milan, 2020
[PDF]

CrowdGAN[00_00_09--00_00_15]

CrowdGAN: Identity-free Interactive Crowd Video Generation and Beyond

Liangyu Chai, Yongtuo Liu, Wenxi Liu, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)
snapshot 截取视频[00_00_07--00_00_09]

Video Snapshot: Single Image Motion Expansion via Invertible Motion Embedding

Qianshu Zhu, Chu Han, Guoqiang Han, Tien-Tsin Wong, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)
QQ截图20200819153115

Learning Long-term Structural Dependencies for Video Salient Object Detection

Bo Wang, Wenxi Liu, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF] [Code]
QQ截图20201009094500

Real-time Hierarchical Supervoxel Segmentation via a Minimum Spanning Tree

Bo Wang, Yiliang Chen, Wenxi Liu, Jing Qin, Yong Du, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF]
tip2020

Crowd Counting via Cross-stage Refinement Networks

Yongtuo Liu, Qiang Wen, Haoxin Chen, Wenxi LiuJing Qin, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF] [Code]
cvprw_orig

FormNet: Formatted Learning for Image Restoration

Jianbo Jiao, Wei-Chih Tu, Ding Liu, Shengfeng He, Rynson W.H. Lau, and Thomas S. Huang
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
Extension of our CVPRW 2017.
[PDF] [Code]
QQ截图20200927175658

Boundary-aware RGBD Salient Object Detection with Cross-modal Feature Sampling

Yuzhen Niu, Guanchao Long, Wenxi Liu, Wenzhong Guo, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF]
tmm2020

Blind Image Denoising via Dynamic Dual Learning

Yong Du, Guoqiang Han, Yinjie Tan, Chufeng Xiao, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Multimedia (TMM)
[PDF]
tnnls2020

Transductive Zero-shot Action Recognition via Visually-connected Graph Convolutional Networks

Yangyang Xu, Chu Han, Jing Qin, Xuemiao Xu, Guoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)
[PDF]
QQ截图20191225220712

Unsupervised Domain Adaptation via Importance Sampling

Xuemiao Xu, Hai He, Huaidong Zhang, Yangyang Xu, and Shengfeng He
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)
[PDF]
rank1

Few-shot Breast Cancer Metastases Classification via Unsupervised Cell Ranking

Jiaojiao Chen, Jianbo Jiao, Shengfeng HeGuoqiang Han, and Jing Qin
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics (TCBB)
[PDF] [Code]

Smart Scribbles for Image Matting

Xin Yang, Yu Qiao, Shaozhe Chen, Shengfeng He, Xiaopeng Wei, Baocai Yin, Qiang Zhang, and Rynson W.H. Lau
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)
[PDF]

2019
qq-20191203084416_orig

Fast User-Guided Single Image Reflection Removal via Edge-aware Cascaded Networks

Huaidong Zhang, Xuemiao Xu, Hai He, Shengfeng HeGuoqiang Han, Jing Qin, and Dapeng Wu
IEEE Transactions on Multimedia (TMM)
[
PDF]
iccv19_orig
677707512_orig

Visualizing the Invisible: Occluded Vehicle Segmentation and Recovery

Xiaosheng Yan, Feigege WangWenxi Liu, Yuanlong YuShengfeng He, and Jia Pan
International Conference on Computer Vision (ICCV), Seoul, 2019
[PDF]
reflection_3
692771250_3

Single Image Reflection Removal Beyond Linearity

Qiang Wen, Yinjie Tan, Jing QinWenxi LiuGuoqiang Han, and Shengfeng He
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Long Beach, 2019
[PDF] [Supp] [Source Code]
10001_orig
692771250_3

Context-aware Spatio-recurrent Curvilinear Structure Segmentation

Feigege Wang, Yue Gu, Wenxi Liu, Yuanlong Yu, Shengfeng He, and Jia Pan
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Long Beach, 2019
[PDF]

flow_orig
692771250_3

Self-supervised Spatio-temporal Representation Learning for Videos by Predicting Motion and Appearance Statistics

Jiangliu Wang, Jianbo JiaoLinchao Bao, Shengfeng He, Yunhui Liu, and Wei Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Long Beach, 2019
[PDF]

tnnls_1

Exploring Duality in Visual Questions Driven Top-Down Saliency

Shengfeng He, Chu HanGuoqiang Han, and Jing Qin
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)
[
PDF]
tracking_orig

Deformable Object Tracking with Gated Fusion

Wenxi LiuYibing Song, Dengsheng Chen, Shengfeng He, Yuanlong Yu, Tao Yan,
Gehard P. Hancke, and Rynson W.H. Lau
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF]
715954916

Joint Face Hallucination and Deblurring via Structure Generation and Detail Enhancement

Yibing Song, Jiawei Zhang, Lijun Gong, Shengfeng He, Linchao BaoJinshan Pan,
Qingxiong Yang, and Ming-Hsuan Yang

International Journal of Computer Vision (IJCV), 2019
[PDF]
2018
bunny-box_orig
199414897

Active Matting

Xin Yang, Ke Xu, Shaoze Shen, Shengfeng He, Baocai Yin, and Rynson W.H. Lau
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Dec. 2018
[PDF]
siga2018_orig
296505600_orig

Deep Unsupervised Pixelization

Chu Han^, Qiang Wen^, Shengfeng He, Qianshu Zhu, Yinjie Tan, Guoqiang Han, and Tien-Tsin Wong 
(^joint first authors)

ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia 2018 issue), 2018
[
PDF] [Supp] [Source Code]
pg2018_orig

Example-based Colorization via Dense Encoding Pyramids

Chufeng Xiao, Chu Han,  Zhuming Zhang, Jing Qin, Tien-Tsin WongGuoqiang Han, and Shengfeng He
Computer Graphics Forum (Pacific Graphics 2018 Fast Track), 2018
[
PDF] [Source Code]
tits_orig

SINet: A Scale-insensitive Convolutional Neural Network for Fast Vehicle Detection

Xiaowei Hu, Xuemiao Xu, Yongjie Xiao, Hao Chen, Shengfeng He, Jing Qin and Pheng-Ann Heng
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (TITS)
[PDF] [Source Code]
1_2

Image Captioning via Semantic Element Embedding

Xiaodan Zhang, Shengfeng He, Xinhang Song, Pengxu Wei, Shuqiang Jiang,
Qixiang Ye, Jianbin Jiao and Rynson W.H. Lau

Neurocomputing
[PDF]
figure-1_1

Efficient Image Super Resolution Integration

Ke Xu, Xin Wang, Xin Yang, Shengfeng He, Baocai Yin, Qiang Zhang, and Rynson W.H. Lau
The Visual Computer (Proc. CGI), June 2018
[PDF]
2017
iccv17_2
918865511_1

Delving into Salient Object Subitizing and Detection

Shengfeng He, Jianbo Jiao, Xiaodan Zhang, Guoqiang HanRynson W.H. Lau
International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, 2017
[PDF]
srd_2
458517372

DeshadowNet: A Multi-context Embedding Deep Network for Shadow Removal

Liangqiong QuJiandong Tian, Shengfeng He, Yandong Tang, and Rynson W.H. Lau
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Hawaii, 2017
(Spotlight Oral, Acceptance Rate 8%)
[PDF] [SRD testset] [SRD training set (Baidu/Code: kuzj) (Google Drive)] [Code]
373558548_2
893126111_2

Learning to Hallucinate Face Images via Component Generation and Enhancement

Yibing Song, Jiawei ZhangShengfeng He, Linchao Bao, and Qingxiong Yang 
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pp 4537-4543, Melbourne, 2017
[PDF]
cvprw_orig

FormResNet: Formatted Residual Learning for Image Restoration

Jianbo Jiao, Wei-Chih Tu, Shengfeng He, and Rynson W.H. Lau
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPR Workshop), Hawaii, 2017 
(Oral)
[PDF]
icme-cdblstm-v9_orig

Keyword-driven Image Captioning via Context-dependent Bilateral LSTM

Xiaodan Zhang, Shengfeng He, Xinhang Song, Pengxu Wei, Shuqiang Jiang,
Qixiang Ye, Jianbin Jiao and Rynson W.H. Lau

IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), Hong Kong, 2017 
(Oral)
[
PDF]
ijcv2017_orig

Joint Image Denoising and Disparity Estimation via Stereo Structure PCA and Noise-tolerant Cost

Jianbo JiaoQingxiong Yang, Shengfeng He, Shuhang GuLei Zhang, and Rynson W.H. Lau
International Journal of Computer Vision (IJCV), 124(2): 204-222 (2017)
[PDF]
l0tip_orig

L0-Regularized Image Downscaling

Junjie Liu, Shengfeng He, and Rynson W.H. Lau
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF] [Code] [BSDS Results] [User Study]
000252-left-o_orig

RGBD Salient Object Detection via Deep Fusion

 Liangqiong Qu, Shengfeng HeJiawei Zhang, Jiandong TianYandong Tang, and Qingxiong Yang
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 26(5):2274-2285, May. 2017
[
PDF] [Source Code (Google Drive)]
egotip_1

Egocentric Temporal Action Proposals

Shao Huang, Weiqiang Wang, Shengfeng He, and Rynson W.H. Lau
IEEE Transactions on Image Processing (TIP)
[PDF]
interactiveobjectproposal-v6_orig

Interactive Hierarchical Object Proposals

Mingliang ChenJiawei Zhang, Shengfeng He, Qingxiong Yang, Qing Liand Ming-Hsuan Yang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)
[
PDF]
cviu_orig

Stylizing Face Images via Multiple Exemplars

Yibing SongLinchao BaoShengfeng He, Qingxiong Yang,  and Ming-hsuan Yang 
Computer Vision and Image Understanding (CVIU)
[
PDF]
egocentric-hand-detection-via-dynamic-region-growing-major-revision_1

Egocentric Hand Detection Via Dynamic Region Growing

Shao Huang, Weiqiang Wang, Shengfeng He, and Rynson W.H. Lau
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)
[PDF]
2016
stereo-proposals-v6_2

Stereo Object Proposals

Shao Huang, Weiqiang Wang, Shengfeng He, and Rynson W.H. Lau
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 26, no. 2, pp. 671-683, Feb. 2017
[PDF] [StereoObj dataset]
4881407

Robust Object Tracking via Locality Sensitive Histograms

Shengfeng He, Rynson W.H. LauQingxiong YangJiang Wang, and Ming-Hsuan Yang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), 27(5): 1006-1017 (2017)
(LSHT extension)
[PDF] [Supplemental Material]
9601541
937483

Exemplar-Driven Top-Down Saliency Detection via Deep Association

Shengfeng He and Rynson W.H. Lau
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 5723-5732, Las Vegas, June, 2016
(Spotlight Oral, Acceptance Rate 9.7%)
 [
PDF]
2344840
937483

Real-time Salient Object Detection with a Minimum Spanning Tree

Wei-Chih TuShengfeng He, Qingxiong Yang, and Shao-Yi Chien
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 2334-2342, Las Vegas, June, 2016
(Spotlight Oral, Acceptance Rate 9.7%)
 [PDF]
Before 2015
_6898913
7142600

Oriented Object Proposals

Shengfeng He and Rynson W.H. Lau
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp. 280 - 288, Santiago, Dec.  2015
[PDF]
_5547027

SuperCNN: A Superpixelwise Convolutional Neural Network for Salient Object Detection

Shengfeng He, Rynson W.H. Lau, Wenxi Liu, Zhe Huang, and Qingxiong Yang
International Journal of Computer Vision (IJCV), vol. 115, no. 3, pp. 330-344, Dec. 2015
[
PDF]

6685941

Fast Weighted Histograms for Bilateral Filtering and Nearest Neighbor Searching

Shengfeng HeQingxiong YangRynson W.H. Lau, and Ming-Hsuan Yang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), vol. 26, no. 5, pp. 891-902, May 2016.
(Extension of our Locality Sensitive Histograms for different applications.)
[
PDF] [Demo]

1042145

A Tool-Free Calibration Method for Turntable-based 3D Scanning Systems

Xufang Pang, Rynson W.H. LauZhan SongYangyan Li, and Shengfeng He
IEEE Computer Graphics and Applications (CG&A), 36(1):52-61, Jan. 2016.
[
PDF]
__7352142

Saliency-Guided Color-to-Gray Conversion Using Region-based Optimization

Du Hao, Shengfeng He, Sheng BinLizhuang Ma, and Rynson W.H. Lau
IEEE Transactions on Image Processing (TIP), vol. 24, no. 1, pp. 434 - 443, Jan. 2015
[
PDF] [Supplemental Material] [CSDD dataset] [Our Results on CSDD] [Our Results on Cadik]
[Source Code] [Demo

9501388
230441899

Saliency Detection with Flash and No-flash Image Pairs

Shengfeng He and Rynson W.H. Lau
European Conference on Computer Vision (ECCV), Zurich, September, 2014
[
PDF] [Supplemental Material] [Video Spotlight] [Dataset]
_4558597

Consistent Stereo Image Editing

Tao YanShengfeng He, Rynson W.H. Lau, and Yun Xu
ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), pp. 677-680, Barcelona, October, 2013
_3860264_orig
262956929

Visual Tracking via Locality Sensitive Histograms

Shengfeng HeQingxiong Yang, Rynson W.H. Lau, Jiang Wang, and Ming-Hsuan Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 2427-2434, Portland, June, 2013
[
PDF] [Supplemental Material] [Video Demo] [More Videos] [Reimplemented Matlab Code]
_6004288_orig

Synthetic Controllable Turbulence using Robust Second Vorticity Confinement

Shengfeng He and Rynson W.H. Lau
Computer Graphics Forum (CGF), Volume 32, Issue 1, pp. 27–35, February 2013
[PDF] [Bibtex] [Video] [GPU Executable] [
Featured Article of CGF]
3172298_orig

An Efficient Adaptive Vortex Particle Method for Real-Time Smoke Simulation

Shengfeng He, Hon-Cheng Wong, and Un-Hong Wong
CAD/Graphics 2011, pp. 317-324, 15-17 Sept. 2011
[PDF
]
1033620_orig

Real-time Smoke Simulation with Improved Turbulence by Spatial Adaptive Vorticity Confinement

Shengfeng He, Hon-Cheng Wong, Wai-Man Pang, and Un-Hong Wong
Journal of Computer Animation and Virtual Worlds (CASA2011 Special Issue), vol. 22, pp. 107-114
[
PDF] [YouTube]