CVL_SCUT_LOGO
huaidong_orig
Huaidong Zhang 张怀东, Co-supervised Ph.D., 2015
xyy_orig
Yangyang Xu 徐洋洋, Co-supervised Ph.D., 2018
ytz_orig
Taizhong Ye 叶泰钟, M.Sc., 2017
qianshu_orig
Qianshu Zhu 朱乾树, M.Sc., 2017
1421546869_orig
Yinjie Tan 谭尹杰, M.Sc., 2017
jiaojiaochen
Jiaojiao Chen 陈姣姣, M.Sc., 2017
liangyuan
Yuan Liang 梁远, Co-supervised M.Sc., 2017
simin_orig
Simin Li 李思敏, M.Sc., 2018
meichen_orig
Meichen He 何美晨, Joint M.Sc. with the University of Nantes, 2018
xinyao_orig
Xinyao Jiang 蒋馨瑶, Joint M.Sc. with the University of Nantes, 2018
xinhuang_orig
Xin Huang 黄鑫, M.Sc., 2018
wenqiang
Qiang Wen 文强, M.Sc., 2018
lyt_orig
Yongtuo Liu 刘永托, M.Sc., 2018
zhou-zeyang_1
Zeyang Zhou 周泽洋, M.Sc., 2018
bing_orig
Bing Peng 彭兵, M.Sc., 2018
yuxin_orig
Yuxin Jiang 姜雨馨, M.Sc., 2019
dsc-0034-com-120x140_orig
Bo Wang 王博, M.Sc., 2019
dengjunjie_orig
Junjie Deng 邓骏杰, M.Sc., 2019
huasheng_orig
Huasheng Liu 刘华胜, M.Sc., 2019
645040858_orig
Hanjie Wu 伍瀚杰, M.Sc., 2019
haoxin
Haoxin Chen 陈浩鑫, M.Sc., 2019
微信截图_20191223211157
Han Deng 邓瀚, M.Sc., 2020
qq-20190527125413_orig
Sucheng Ren 任苏成, M.Sc., 2020
1413376351_orig
Liangyu Chai 柴亮宇, M.Sc., 2020
qq-20190527125612_orig
Huiting Yang 杨慧婷, M.Sc., 2020

Alumni


Yong Du 都勇, 2019, PhD student, Assistant Professor at Ocean University of China
Chufeng Xiao 肖楚烽, 2019, B.Sc student, PhD at CityU HK
Shuquan Ye 叶舒泉, 2019, B.Sc student, PhD at CityU HK
Yiliang Chen 陈奕良, 2017, visiting student, RA at CityU HK
Junliang Li 黎俊良, 2017, visiting student, PhD at MUST
Yingruo Fan 樊应若, 2017, visiting student, PhD at HKU

Photos