CVL_SCUT_LOGO
PhD Students

Yuan Liang 梁远, 2021Master Students
Xin Huang 黄鑫, 2018

Yuxin Jiang 姜雨馨, 2019
Bo Wang 王博, 2019

Haoxin Chen 陈浩鑫, 2019
Junjie Deng 邓骏杰, 2019
Huasheng Liu 刘华胜, 2019
Hanjie Wu 伍瀚杰, 2019
Han Deng 邓瀚, 2020
Sucheng Ren 任苏成, 2020
Liangyu Chai 柴亮宇, 2020

Huiting Yang 杨慧婷, 2020
Zhansheng Li 李占胜, 2020

Zhixuan Zhong 钟智炫, 2020

Zheng Xiong 熊峥, 2021


Zongwei Wu 吴宗威, 2021


Ziyu Yang 杨紫钰, 2021

Weiying Zheng 郑炜颖, 2021


Yang Zhou 周洋, 2021
 

Qian Huang 黄谦, 2021

Tianyi Xiang 向天翼, 2022

Yihua Dai 戴熠华, 2022

Yutao Jiang 蒋宇涛, 2022

Wenlong Wan 万文龙, 2022

Yiyi Long 龙依依, 2023

Alumni


Name
Graduation
Program
Award
First Job/Currently
Yangyang Xu
徐洋洋
2021
PhD

Postdoc at HKU
Huaidong Zhang
张怀东
2020
PhD

Postdoc at PolyU HK
Yong Du
都勇
2019
PhD

Assistant Professor at Ocean University of China

Qiang Wen
文强
2021
Master
National Scholarship for Graduate Students
PhD at CUHK

Yongtuo Liu
刘永拓
2021
Master
National Scholarship for Graduate Students
PhD at University of Amsterdam

Simin Liu
李思敏
2021
Master

Tencent

Bing Peng
彭兵
2021
Master

ByteDance

Zeyang Zhou
周泽洋
2021
Master

ByteDance
Yinjie Tan
谭尹杰
2020
Master

Sensetime
Qianshu Zhu
朱乾树
2020
Master 

Huawei
Jiaojiao Chen
陈姣姣
2020
Master 

Lexin 深圳乐信控股有限公司
Taizhong Ye
叶泰钟
2020
Master 

深圳农村商业银行股份有限公司

Chufeng Xiao
肖楚烽
2019
B.Sc

PhD at CityU HK

Shuquan Ye
叶舒泉
2019
B.Sc

PhD at CityU HK

Yiliang Chen
陈奕良
2017
Visiting Student

RA at CityU HK

Junliang Li
黎俊良
2017
Visiting Student

PhD at MUST

Yingruo Fan
樊应若
2017
Visiting Student

PhD at HKU

Photos